O nama

mini-shop.hr  je u vlasništvu:


Noob Club d.o.o.

Novoselska u 25, 10040, Zagreb

Oib 06915824315

poduzeća registriranog u Hrvatskoj.